Välkommen till www.svenskaarabhingstar.eu NYHETSBREV! Angående SAHFs årsmöte den 26/3 2011. Leif Johansson.

 

 

(2011-03-25)
Angående SAHFs årsmöte den 26/3 2011.

Jag har bevistat de flesta årsmötena i SAHF sedan jag började med arabhästar på 70-talet. Jag har även stor erfarenhet från årsmöten i andra föreningar, bl a är jag sedan 45 år ordförande i Skånes Sportskytte. Med den erfarenheten och som SAHFs revisor på 80-talet och som sammankallande i den valberedning som hade att ersätta den 1993 avsatta styrelsen i SAHF med 10 nya styrelseledamöter vill jag framföra några synpunkter inför stundande styrelseval i SAHF.

I ett land som är drygt 157 mil långt förlägger styrelsen i den rikstäckande föreningen SAHF återigen sitt årsmöte i princip så långt söderut man kan komma. Även i år och t.o.m. med identisk text från förra året, anser styrelsen i sitt yttrande över den årligen återkommande motionen, (motion 13-16), det vara ”viktigt med en plats där så många medlemmar som möjligt skall kunna deltaga i årsmötet” och tillägger att ”det skall finnas bra kommunikationer”. För tredje gången under nuvarande ledning är ändå årsmötesplatsen förlagd till Revingehed!

Detta gör styrelsen således trots återkommande motioner från medlemmarna om en centralt belägen årsmötesplats och det görs trots att styrelsen själv hela tiden säger ja till motionerna.
Varför nonchalerar styrelsen medlemmarnas önskemål?
För att behålla makten.
Beroende på att styrelsen med sina egna röster och vardera en fullmakt disponerar 20 röster och då årsmöten på svårtillgängliga platser sällan besöks av mer än 40 personer så klarar sig styrelsen kvar vid makten.

1993 genomförde dåvarande styrelse samma taktik.
Man förlade årsmötet till den för så gott som alla medlemmar, på den tiden drygt 1300 st, okända platsen Margretetorp i Skåne.
Med sina 20 röster klarade sig styrelsen kvar och kunde fortsätta att nonchalera kritiken från medlemmarna.
Men då reagerade flera tidigare ordföranden i SAHF med ett upprop till medlemmarna och med hjälp av ca 1000 namnunderskrifter av SAHFs medlemmar krävdes i enlighet med stadgarna ett extra årsmöte angående styrelsens förvaltning av bl a den då föreningsägda arabhästregistraturen.
I strid med stadgarna vägrade styrelsen kalla till extra årsmöte.
Först när Länsstyrelsen ingrep och tvingade styrelsen att kalla till extra årsmöte så blev det gjort.
Dock förhalades mötet till den 20 november 1993 och förlades så nära ordförande Jan Nilssons Arabstuteri som möjligt, dvs i Tranås.
Trots snöstorm så hittade tillräckligt många medlemmar dit för att få styrelsen utbytt.
Detta var upprinnelsen till att stiftelsen SAHR bildades, se bilaga ”Varför bildades stiftelsen SAHR”.

De senaste årens turbulens kring registraturen är för oss gamla arabhästägare lätt att förstå, men nya arabhästägare kan med fördel ta del av bilagan ”Vilka styr SAHF idag” för att lättare förstå händelserna som drabbat arabhästägarna under de senaste åren.

Skall SAHF ha någon väsentlig funktion att fylla framöver måste SAHF snabbt få en styrelse med personer som inte har någon förankring varken hos nuvarande eller tidigare ledningar.
Medlemmarna skall inte behöva vänta tills mandattiden går ut för att bli av med förtroendevalda ledamöter som visat sig vara olämpliga.
Åtminstone inte i detta läge där styrelserna i SAHR, ARAB och SAHF ställt till en röra som aldrig tidigare skådats.
De gemensamma nämnarna i SAHR, ARAB och SAHF är förstås huvudansvariga men övriga nickedockor måste också ersättas.

De i SAHFs styrelse som av maktbegär placerat sig på flera stolar och därmed försatt sig i jävsituationer bör givetvis ersättas i första hand.
Av dem har jag speciellt noterat Veronica Mann Wernstens agerande i sin roll som Mattssons språkrör och som censor på SAHFs forum och anser därför att hon är värd en egen liten bilaga, se bilaga VMW.

Det finns många skäl till att byta ut hela styrelsen.

Enbart det provokativa valet av årsmötesplats diskvalificerar hela styrelsen.

Som tidigare revisor i SAHF anser jag att en styrelse som åstadkommer en brakförlust på 89 113 kr för 2010 måste bytas ut mot mer kostnadsmedvetna personer med förmåga att göra en fungerande budget. Årsmötet bör också kräva en specifikation av ett flertal kostnadsposter i resultaträkningen för 2010.

Medlemsantalet minskar kraftigt och är nu drygt 500 st i en förening som 1993 hade 1335 medlemmar. Styrelsen säger sig inte veta varför detta sker.
Inte ens den diskriminerande värvningen av medlemmar under 2010 mha lägre avgifter hos ARAB för medlemmar i SAHF har brutit den neråtgående trenden.

Mitt budskap är således att samtliga i SAHFs nuvarande styrelse ställer sina platser till årsmötets förfogande. Ingenting förhindrar någon från att avgå under sin mandatperiod.

De som inte vill ställa sina platser till förfogande är förstås de som är mest olämpliga för förtroendeuppdraget.
De i nuvarande styrelse som årsmötet har förtroende för väljs förstås in igen, övriga ersätts.
Enligt stadgarna gäller sluten omröstning, men de nuvarande ledamöterna borde självklart avstå från att rösta på sig själva.

Vem som helst kan väljas, om föreslagen person inte är närvarande bör dennes skriftliga godkännande finnas på plats.
Att som Mats G, Göran E och Kjell W anmäla sitt intresse och presentera sig på nätet går förstås bra. Samtliga tre bör givetvis in i styrelsen, det vore synd att dela på trion, men det finns plats för 7 personer till.

Hälsningar

Leif Johansson

Bilagor:
Varför bildades stiftelsen SAHR
Vad har vi för styrelse i SAHF idag
VMW.pdf

 

 

Bookmark and Share

Hem

 

© webmaster: Elisabeth HÄSTABETH Ivarsson