Välkommen till www.svenskaarabhingstar.eu NYHETSBREV! 2011-02-07 ARABs nya ansökan till JV - Annica Stjernhammar

 

 

(2011-02-07)
Hej,
Den 3 januari fick ARAB nej på sin ansökan hos Jordbruksverket, JV.
Sedan dess är kontoret stängt och vi hästägare har väntat i en månad på
att ARAB skulle skicka in en ny ansökan till JV.
ARABs nya ansökan inkom till JV den 4 februari. Eftersom styrelsen inte
vill visa oss hästägare den så har jag begärt ut den från JV och skickar
nu ut den för kännedom. Även om den är daterad 2010 så skall det vara den
nya, se bilaga.

Oavsett vad som nu har ändrats i innehållet, jämfört med den första ansökan,
så är det samma personer som nu ansöker på nytt.

I Länsstyrelsens meddelande till JV i december framgår det klart att
indragningen av tillståndet var på gång redan 2007. Kopplingen mellan den
tidens styrelse och nuvarande finns naturligtvis hos JV.

Med en ansökan värd namnet och en ny styrelse bakom denna ansökan hade
antagligen möjligheterna ökat ganska mycket för att få ett godkännande av JV.
Nuvarande styrelse borde inse att det handlar om förtroende för att kunna driva
verksamheten. Det är inte bara det ekonomiska kapitalet som är förbrukat utan
även förtroendet. Den tillståndsansökan som nu har lämnats in till JV ökar inte
heller förtroendet, i alla fall inte hos mig som uppfattar de två första sidorna
som en parodi på verkligheten.

Enligt ansökan finns det idag ca 6000 arabhästägare
varav en mycket liten del, högst tio procent, är medlemmar i SAHF.
Det är samma ordförande och samma personer
som i praktiken styr SAHR (stiftelsen som äger ARAB), ARAB och SAHF,
vilket innebär att vi, övriga arabhästägare, i praktiken har styrts av
en diktatur i sex år.

Som i alla diktaturer är det svårt för oppositionen
att göra sig hörd på grund av att de som har makten
kontrollerar media, i vårt fall genom SAHFs medlemstidning SAM
och SAHFs forum. Vi har fått se flera exempel på
att inlägg som inte passat censuren (och som inte brutit mot forumreglerna)
tas bort, medan motsvarande skrivningar med uppgifter och kritik
som passar censuren får stå kvar.
Som exempel bifogas Mats Genbergs inlägg på forumet
som rör ordf. Mattssons (HM) insatser och som därför snabbt
plockades bort av censorn Veronica Mann-Wernsten,
som sitter bakom ett tangentbord hemma i England
och avgör vad vi arabhästägare
i Sverige får yttra oss om, se bilaga ”censurerat”.

Som uppfödare behöver vi veta och känna oss trygga
i att vi har en tillförlitlig registratur med kvalité
även i framtiden för att våga satsa på arabhästavel och
det handlar om betydligt fler frågor än ARABs ekonomi.

Min mening är att styrelsen i SAHR måste bytas ut
för att verksamheten skall kunna fungera
och för att JV skall kunna ge tillstånd till fortsatt registrering.

Som jag ser det så har arabhästägarna Ann Norden,
invald av Mattsson, och Håkan Mattsson
(två av tre ledamöter i SAHRs styrelse,
den tredje är Mattssons granne och partikamrat Einar Larsson)
inte alls brytt sig om oss övriga arabhästägare,
vår ekonomi och vår verksamhet/hobby.
De låter uppenbarligen hellre registraturen haverera
än att ställa sina platser till förfogande.

Jag anser att Ann Norden denna gång borde avgå frivilligt
med tanke på händelserna 1993
när hon och övriga i SAHFs dåvarande styrelse
avsattes på ett extra årsmöte som krävts
av över 900 medlemmar pga styrelsens misskötsel
av just registraturen.
Stiftelsen SAHR bildades därefter
för att registreringsverksamheten framöver
inte skulle vara beroende av förtroendevalda som kommer och går.

Med en ny styrelse i SAHR öppnas en möjlighet för JV
att snabbt ge ett interimistiskt tillstånd
till den nya stiftelsestyrelsen att registrera.

Med vänlig hälsning

Annica Stjernhammar

Bilagor:
ARABs senaste ansökan till JV.pdf
censurerat.pdf

 

Bookmark and Share

Hem

 

© webmaster: Elisabeth HÄSTABETH Ivarsson