Välkommen till www.svenskaarabhingstar.eu NYHETSBREV 2011-01-08!

 

 

(2011-01-08)

Arabhästintressent!

Jag översänder härmed tre offentliga handlingar för din kännedom.

Jordbruksverket (JV) har nu avslagit ARABs ansökan om tillstånd
för fortsatt registrering fr o m 1/1 i år, se bilaga "JV Beslut 2011-01-03.pdf".
Ett beslut som ligger i linje med Länsstyrelsens rekommendation.
Liksom 2007 gjordes rekommendationen av Länsstyrelsens Djurskydds-
och veterinärenhet som bl a granskar fel vid registrering och passhantering.

Flera hästägare har frågat mig varför Länsstyrelsen inte agerat tidigare
trots alla klagomål på registraturens ledning och deras nonchalans av lagar,
förordningar och stadgar under de senaste 6 åren.

Alla klagomål på stiftelsens styrelse, som ju är huvudansvariga
för verksamheten i SAHR/ARAB,
behandlas av en annan avdelning på Länsstyrelsen (Lst),
nämligen den förvaltningsjuridiska enheten.
Handläggare MG på denna enhet lade efter lång utredning fram ett förslag
att SAHRs styrelse skulle entledigas pga misskötsel,
se bilaga "Länsstyrelsen föreslår entledigande.pdf".

Varför det inte blev som handläggaren föreslog och varför Länsstyrelsen
enbart agerat med förelägganden mot stiftelsens styrelse i sex års tid
framgår av bilaga "Regeringsrätten.pdf".

Mitt huvudsakliga intresse i frågan om arabhästregistraturen är
att Arabiska Fullblod ska registreras på rätt sätt
och få korrekta uppgifter införda i pass och stambok
och det till avgifter som är rimliga för vilken arabhästägare som helst.

För att våga satsa på arabhästavel framöver
måste vi arabhästägare känna förtroende
för de som sköter registraturen och kunna lita på att vi får en snabb
och korrekt handläggning av våra ärenden, oberoende av vem vi är
eller vilken relation vi har till de som utför registraturens arbete.

Med vänlig hälsning
Helene Ulvegärde
Onsala Arabians

Bilagor:

JV Beslut 2011-01-03.pdf (om att stoppa ARABs registrering)
Länsstyrelsen föreslår entledigande.pdf (av stiftelsens styrelse för misskötsel)
Regeringsrätten.pdf (pågående ärende)

 

Bookmark and Share

Hem

 

© webmaster: Elisabeth HÄSTABETH Ivarsson