(2010-12-14)

Arabhästintressent!

ARAB stoppas!

Många har svarat på min förra skrivelse – tack för det.
Av svaren att döma har många hästägare vägrat betala
de nya höga avgifterna och många uppfödare har dessutom väntat
med att skicka in registreringshandlingar
till ARAB i hopp om en förändring till 2011.
Är du en av dessa bör du med intresse studera bilagda
offentliga handlingar.

Du som under 2010 betalat avgifter till ARAB
enligt den dyra prislistan
bör titta närmare på Elsas skrivelse nedan.

Med vänlig hälsning
Helene Ulvegärde
Onsala Arabians

Bilaga:
ARAB stoppas.pdf


Från: Elsa Bexelius
Ämne: VB: Om föreläggande till ARAB
Till: helene.ulvegarde@yahoo.se
Datum: söndag 12 december 2010 21:31

Hej Helene!

Tack för information om ARAB.

För din kännedom:

I fredags skickade jag ett mejl till länsstyrelsen och sjv (se nedan).

Om du har användning av det på något sätt är det OK för mig.

Hälsningar

Elsa

--------------------------------------------------------------------------------

Från: Elsa Bexelius [mailto:elsa.bexelius@3mail.se]
Skickat: den 10 december 2010 09:43
Till: ' skane@lansstyrelsen.se '
Kopia: 'David Slottner'
Ämne: Om föreläggande till ARAB

Till Länsstyrelsen

Eva Stensfält-Thuresson

Kopia Jordbruksverket

David Slottner

Om Länsstyrelsens föreläggande till ARAB AB.

Ett rykte gör gällande att Länsstyrelsen i mitten av november
har överlämnat ett föreläggande till Arabhästregistraturen, ARAB AB,
med beslut som förbjuder ARAB att ha olika avgiftsnivåer på sina tjänster
beroende på om hästägaren är medlem i föreningen SAHF eller ej.
Detta föreläggande har i så fall inte lett till någon konsekvens för ARABs
kunder/hästägarna, vad jag kan se.

Jag hoppas att det likväl är sant och i så fall är det både väntat och välkommet.

Det är också ett relevant beslut eftersom diskriminerande avgifter
ej får förekomma varken enligt EUs direktiv eller SJVs föreskrifter,
samt ej heller - vilket är lika viktigt
i sammanhanget – enligt registraturen ARABs bolagsordning.

Det är, menar jag, omöjligt att vara i en styrelse
utan insikt i bolagsordningen
och omöjligt att vara registratur utan vetskap om principen
om icke-diskrimintering (en förutsättning för tillstånd).
Därmed är det omöjligt att se det på något annat sätt
än att ARAB medvetet har diskriminerat vissa hästägare.

Förbudet hade sin giltighet redan när den felaktiga prislistan infördes,
d v s i april i år och genom hästägarnas protester har diskrimineringen
varit känd för myndigheterna lika länge.
Det gör att konsekvenserna av förbudet också måste räknas från april i år.

Detta innebär, vad jag förstår,
att av Arabhästregistraturen uttagna avgifter
som debiterats och betalats enligt den dyrare prislistan
skall den överskjutande delen av avgiften återbetalas
till drabbade hästägare, liksom att inbetalningar gjorda enligt
den lägre prisnivån, t ex hingstlicenser,
omgående skall effektueras oavsett medlemskap i SAHF eller ej.

I konsekvens därav måste medlemsavgift i SAHF påtvingad
för att erhålla lägre avgifter, också återfås vid anmodan.

Har jag missuppfattat ryktet, beslutet och dess konsekvenser,
som jag redogjort för här,
begär jag omgående besked om detta från Länsstyrelsen.

Jag vidhåller att prishöjningarna berodde på ett illa genomtänkt
och kostsamt beslut av styrelsen i ARAB.
Styrelse driver som bekant verksamheten under personligt ansvar.
Konsekvensen av det är att de själva skall betala
den genererade kostnaden, d v s hästägarna skall inte alls drabbas.

Avgifterna måste också snarast anpassas till självkostnadspris
och detta torde vara i nivå (och mängd) med övriga registraturers.

Wedan den 10 december 2010

För Elsa & Ulrica Bexelius

genom

Elsa Bexelius

Hingstägare, som har betalat in 950 kr
men ej ännu erhållit hingstlicensen
utan istället krav på ytterligare betalning från ARAB,
samt krav under hösten innehållande
extra avgifter för språngrulleredovisning.

Sedan vår anmälan i maj till SJV
har jag/vi ej sett något av myndighetsagerandet
i berörda frågeställningar.

 

Bookmark and Share

Hem

 

© webmaster: Elisabeth HÄSTABETH Ivarsson