Välkommen till www.svenskaarabhingstar.eu NYHETSBREV 2010-12-10!

 

 

(2010-12-10)

Arabhästintressent!

- viktig information!

Jag översänder härmed en skrift som jag skickat i höst
till Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Skåne Län.

Denna offentliga handling får du för kännedom
tillsammans med Länsstyrelsens föreläggande 20060124
samt Länsstyrelsens föreläggande 20101116.

Dokumenten visar att nuvarande ledning för ARAB inte bryr sig om
varken under tidigare år arkiverat material eller Länsstyrelsens förelägganden
och Jordbruksverkets föreskrifter.

Med vänlig hälsning
Helene Ulvegärde
Onsala Arabians

Bilagor:

Min skrivelse Till SJV 2010-09-15.pdf
till Jordbruksverket (SJV) och Länsstyrelsen
- missa inte bilderna på ”arkivvården” sist i filen

Länsstyrelsens Föreläggande 2006-01-24.pdf
som återigen är brutet vad gäller MBL, se punkt 2 sid 4

Länsstyrelsens Föreläggande 2010-11-16.pdf
angående ARABs diskriminerande prislistor

 

Bookmark and Share

Hem

 

© webmaster: Elisabeth HÄSTABETH Ivarsson