Välkommen till Svenskt ArabHäst Forum, Ba´in At-Tul (BE)


 
  BA´IN AT-TUL (BE) (död 2001)

  Avkommor:
  Elan At Tul (SE), 1987, Valack/Gelding
  (Emeraldine (SE))

  Samson (SE), 1987, Valack/Gelding
  (Silver Samum (SE))

  Benson (SE), 1988, Valack/Gelding
  (Silver Samum (SE))

  Bishara (SE), 1988, Sto/Mare
  (Tamanyah (SE))

  Cahiri (SE), 1988, Valack/Gelding
  (Clenod (SE))

  Fortissimo (SE), 1988, Hingst/Stallion
  (La Ina (SE))

  Pohailah (SE), 1988, Sto/Mare
  (Pomerania (SE))

  Satul (SE), 1988, Hingst/Stallion
  (Bint Smyrna (SE))

  Shelda (SE), 1988, Sto/Mare
  (Dziwa Moon (SE))

  Sibir (SE), 1988, Valack/Gelding
  (Silver Starlet (SE))

  Springsten (SE), 1988, Valack/Gelding
  (Langley Magic Star (GB))

  Chieba (SE), 1990, Sto/Mare
  (Chenille (SE))

  Nadjer (SE), 1990, Valack/Gelding
  (Nadjesha (SE))

  Skanska (SE), 1990, Sto/Mare
  (Silver Starlet (SE))

  Sphinx (SE), 1990, Valack/Gelding
  (Suecia (SE))

  Zaina (SE), 1993, Sto/Mare
  (Zelda (SE))

  Dionysos (SE), 1994, Valack/Gelding
  (Naija (SE))

   

  © webmaster: Elisabeth HÄSTABETH Ivarsson