Välkommen till Svenskt ArabHäst Forum, Karras Farouk (SE)