Välkommen till Svenskt ArabHäst Forum, Ibn Ffatal (SE)


 
  IBN FFATAL (SE)

  Avkommor:
  Estina Bint Ibn (SE), 2006, Sto/Mare
  (Estebona (SE))

  Soraya (SE), 2007, Sto/Mare
  (Sumica 95-1238 (vbl))

  Inshal Lah Ibn (SE), 2008, Hingst/Stallion
  (Estebona (SE))

  Beyoncee (SE), 2009, Sto/Mare
  (Bellitza (SE))

  Nahid Sharare Bint Estebona (S, 2009, Sto/Mare
  (Estebona (SE))

   

  © webmaster: Elisabeth HÄSTABETH Ivarsson